Jan 01 2009
01-01-2009

Terugblik op de activiteiten in 2009

Datum Activiteit
10 december 2009 bezoek Werkenrode en concert Trijntje Oosterhuis
6 oktober 2009 Vervolg ondernemersbijeenkomst 9 juli, tevens ALV
9 juli 2009 Ondernemersbijeenkomst ” de crisis te lijf”
15 januari 2009 Nieuwjaarsreceptie

 

Bezoek Werkenrode en concert Trijntje Oosterhuis

10 december hebben we het concert van Trijntje Oosterhuis in theater Cardo bezocht. Eén van Nederlands beste zangeressen gaf een geweldig optreden en het was erg leuk om daarbij te zijn.
Vooafgaand aan het concert hebben we een bezoek gebracht aan twee woongroepen in Werkenrode. We hebben kunnen zien hoe de jongeren daar wonen en uitgebreid met hen kunnen praten.
Leuk om op deze manier kennis te maken met Werkenrode; zo dichtbij en toch wisten velen van ons niet hoe het er daar binnen aan toe gaat.
Kortom, een geslaagde avond!

 

Verslag tweede bijeenkomst “de crisis te lijf” van 6 oktober 2009

Op 6 oktober organiseerden we samen met de gemeente een tweede bijeenkomst om antwoord te vinden op de vraag: “hoe komen we de crisis door”. Na een algemene inleiding gingen de aanwezigen in kleine groepen aan het werk om de risico’s en bedreigingen voor hun bedrijven te inventariseren. Vervolgens moesten ook oplossingen worden bedacht om deze risico’s om te buigen naar creatieve kansen.

De door de werkgroepen geïnventariseerde risico’s zijn:

 • Zelfwerkzaamheid van hobbyisten
 • Beunhazerij
 • Verlies van consumentenvertrouwen
 • Financieringsproblemen
 • Stagnerende omzet/opdrachten & dubieuze debiteuren
 • Stagnering in opdrachtgevers, e.d.
 • Toenemende regelgeving
 • Calamiteiten (bijvoorbeeld Mexicaanse griep
 • Faillissement klant(en) / grote opdrachtgevers
 • Verlies van geloof in je eigen bedrijf

En de bedachte oplossingen:

 • Hobbyisten en beunhazen ondersteunen
 • Netwerken (Ondernemersnetwerk, GOV, ZZP-ers in contact met grote ondernemers)
 • Klant is koning-benadering (bijvoorbeeld een stageplaats aanbieden aan klanten)
 • Communicatielijnen naar je medewerkers versterken
 • Bezieling vasthouden (missie & visie)
 • Gemeentelijk bestedingspatroon binnen Groesbeek houden (bijvoorbeeld de assurantieportefeuille)
 • Commerciële acties samen organiseren, verbinden
 • Financieringsarrangement voor Groesbeekse ondernemers (conglomeraat)
 • BTW achteraf afdragen i.p.v. voorfinancieren
 • Vrijstaat Groesbeek uitroepen om vrij te kunnen ondernemen
 • Door zelfstudie je ondernemerschap te verbreden
 • Service & flexibiliteit naar je klanten toe
 • Goede website actueel houden
 • Risicospreiding
 • Op kwaliteit inzetten
 • Personeel vroegtijdig betrekken bij problemen
 • Een pool voor ZZP-ers oprichten waar Groesbeekse bedrijven krachten kunnen inhuren

Een kleine werkgroep gaat met de uitkomsten van de bijeenkomst van 9 juli en van deze workshop aan de slag en zal kijken welke aangedragen oplossingen kunnen worden uitgewerkt. Daar zal dan op een later moment op worden teruggekomen.

Overigens zijn deze avond ook de eerste promotiestickers van Groesbeek voor bedrijfsauto’s uitgereikt . Tijdens de eerste bijeenkomst over de gevolgen van de economische crisis, op 9 juli jl., werd namelijk voorgesteld om alle bedrijfsauto’s uit Groesbeek van een sticker te voorzien die Groesbeek toeristisch promoot. Naar aanleiding daarvan heeft de STER (stichting toerisme en recreatie) besloten om aan alle Groesbeekse bedrijven voor dit doel gratis stickers beschikbaar te stellen. Omdat Van Kesteren BV de grootste bestelling heeft geplaatst (40 stuks) mocht Jan van Kesteren deze stickers als eerste in ontvangst nemen. De stickers zijn 20 x 20 cm. Voor het aanvragen van de stickers kunt u zich wenden tot Sylvia Fleuren van de STER, s.fleuren@groesbeek.nl

 

Verslag bijeenkomst 9 juli 2009 “de crisis te lijf”

De economische crisis is ook in Groesbeek voelbaar. Daarom heeft het bestuur hierover samen met de gemeente een bijeenkomst georganiseerd op 9 juli jl. Ook instellingen en bedrijven die geen GOV-lid zijn, waren hiervoor uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomst in partycentrum De Linde waren we bij elkaar om antwoord te vinden op de vraag: “hoe komen we de crisis door”. Wethouder Pim Spaan wees erop dat er al verschillende instrumenten zijn, bijvoorbeeld het regionale mobiliteitscentrum. Dit centrum helpt bedrijven die mensen moeten ontslaan en probeert die medewerkers weer aan het werk te helpen. Ook spoorde hij iedereen aan om elkaar op te zoeken en samen te werken. Daarin werd hij gesteund door de ondernemers: zij willen graag werken met Groesbeekse collega-bedrijven. Na zijn inleiding werden de aanwezigen door gespreksleider Fons de Poel uitgedaagd om suggesties te doen om het ondernemersklimaat te stimuleren. Betere samenwerking met het onderwijs, afschaffing van de toeristenbelasting en het inzetten van ontslagen medewerkers voor vrijwilligerswerk bij de Stichting Welzijn Groesbeek waren enkele ideeën. Een volledige opsomming is hieronder opgenomen. Op 6 oktober a.s. vindt een vervolgbijeenkomst plaats, warin zal worden geprobeerd nog concreter te worden.
Overigens was kwam er één idee uit de zaal dat meteen tot uitvoering is gebracht. Dat was de suggestie om alle bedrijfsauto’s uit Groesbeek van een sticker te voorzien die Groesbeek toeristisch promoot. Naar aanleiding daarvan heeft de STER (stichting toerisme en recreatie) besloten om aan alle Groesbeekse bedrijven voor dit doel gratis stickers beschikbaar te stellen. De stickers zijn 20 x 20 cm. Voor het aanvragen van de stickers kunt u zich wenden tot Sylvia Fleuren van de STER, e-mail:    s.fleuren@groesbeek.nl
Na afloop was de conclusie dat het een geslaagde avond was, die een vervolg zal krijgen op 6 oktober a.s.

De suggesties en verbeterpunten die tijdens de avond zijn geopperd:
· oproep aan de gemeente om de vaart in bouwprojecten te houden;
· vereenvoudiging van procedures om bouwprojecten te versnellen;
· werk lokaal samen, maar wees niet te protectionistisch;
· afschaffing toeristenbelasting;
· maak het mogelijk dat er prestatiecontracten worden gesloten waarbij bijv. de ondernemer zich verplicht om werkloze medewerkers in dienst te nemen en op te leiden in ruil voor vermindering van leges;
· schep stagemogelijkheden voor Groesbeekse scholen bij de ZZG (betere aansluiting scholing en arbeidsmarkt);
· breng mensen die werkloos worden onder bij de klussendienst van de Stichting Welzijn Groesbeek (maar waak voor oneerlijke concurrentie);
· maak gebruik van het starterskrediet (ondersteuning van nieuwe plannen en starters vanuit de bijstand);
· promotie van Groesbeek door stickers op bedrijfsauto’s.

De volledige presentatie van wethouder Spaan kunt u inzien als u klikt op “presentatie wethouder” in het hoofdmenu.

 

Nieuwjaarsreceptie 2009:

De nieuwjaarsreceptie, die wij al jarenlang samen met het Ondernemers Netwerk Groesbeek organiseren, was weer een succes. Er was muzikale omlijsting, er waren lekkere hapjes en Paul Wilbers vertelde met humor over twee gebeurtenissen in zijn leven.