Coronavirus: Hulp voor ondernemers

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt in verband met de bestrijding van het Coronavirus. Deze maatregelen gelden tot en met maandag 6 april 2020.Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het Coronavirus en de diverse besluiten.Voor ondernemers die in de problemen dreigen te komen heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om te kunnen helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling...

Ledenbijeenkomst geannuleerd

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur besloten de ledenbijeenkomst van donderdag 19 maart te annuleren. Deze bijeenkomst zal op een later tijdstip worden gehouden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op dinsdag 14 januari 2020 organiseert de GOV samen met Ondernemend Ubbergen een nieuwjaarsbijeenkomst. U bent vanaf 19:30 welkom bij Hotel Restaurant De Wolfsberg in Groesbeek. Gastspreker die avond is Jan Lammers. Klik hier rechtsonder op 'lees meer' om u via de inschrijflink voor deze avond aan te melden.

Ondernemersavond 2017

Onze jaarlijkse ondernemersavond in de Linde vindt plaats op 9 november a.s. Generaal b.d. Peter van Uhm geeft dan een boeiende lezing. Hij doet dit belangeloos voor Road4Energy, de stichting die zich inzet om financiële middelen in te zamelen ter bestrijding van energiestofwisselingsziekte te bestrijden.

Bedrijvendag 2017

Samen met de ondernemersverenigingen uit Millingen en Ubbergen en de gemeente Berg en Dal hebben wij twee jaar geleden een succesvolle bedrijvendag georganiseerd. Daarom doen we dat dit jaar opnieuw: op 23 oktober vindt deze plaats in de oude scheepswerf van Bodewes in Millingen. Dan worden ook de prijzen uitgereikt voor Het Beste Idee van Berg en Dal. Hiermee wil de gemeente bedrijven en organisaties helpen een goed idee te realiseren. Wilt u meer verkopen, kosten besparen of een nieuwe...

Uit het overleg met de gemeente

Wij hebben burgemeester en wethouders laten weten dat wij ons zorgen maken over de leegstand van winkels in het centrum en over de belemmering van het verkeer door de in- en uitgang van de parkeergarage aan de Dorpsstraat en het laden en lossen van vrachtwagens. Wij hebben dit ook ingebracht in onze zienswijze op de mobiliteitsvisie, die ter inzage heeft gelegen. Daarin hebben we ook gepleit voor een speciale plek waar vrachtwagenchauffeurs hun wagen kunnen parkeren. Tenslotte hebben we naar voren gebracht dat...