Jan 01 2011
01-01-2011

Terugblik op de activiteiten in 2011

Datum Activiteit
20 januari Nieuwjaarsreceptie
29 maart Bijeenkomst over het belang van toerisme voor de Groesbeekse economie
19 mei Debat lokale economie
3 november ALV en aansluitend lezing Bram Moszkowicz
12 december Slotevenement economische debattenreeks KvK

Ondernemersavond met  Bram Moszkowicz:
Donderdagavond 3 november vond de eerste gezamenlijke activiteit van de GOV, de OndernemersVerening Mook en Ondernemend Ubbergen plaats. De bekende strafpleiter Bram Moszkowicz gaf een lezing voor 300 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde avond en een startsein voor verdere samenwerking. Onderstaand een aantal foto’s van Foto Verbeeten, die een goede impressie van deze avond geven.

Foto’s: Foto Verbeeten, Groesbeek

Thema avond toerisme:

De bijeenkomst op 29 maart 2011 in het Bevrijdingsmuseum was werg succesvol. Het was een inspirerende avond waar veel suggesties en ideeën naar voren zijn gebracht om het toerisme te bevorderen en daardoor de lokale economie te versterken. Op basis hiervan zal een plan van aanpak worden gemaakt waarmee concreet aan de slag kan worden gegaan. In elk geval hebben GOV en gemeente al samen een werkgroep in het leven geroepen die voorstellen moet doen om het centrum van Groesbeek aantrekkelijker te maken. De complete lijst met ideeën en suggesties volgt hieronder. Kijk waar u mee aan de slag kunt en pak dit op!

Verblijfsaccommodaties

 

 • meer differentiatie in het aanbod (bijv. trekkershutten, luxe tenten op boerencampings)
 • verbeteren bezetting huidig aanbod
 • meer betaalbare accommodaties
 • een fiets- en wandelhotel
 • luxe bungalows
 • fietsvriendelijke accommodatie
 • jeugdcamping voor actieve jongeren (niet als Renesse, maar met outdoor activiteiten)

Activiteiten (sportief, cultureel, eten & drinken, evenementen, winkelen)

 

 • meer individuele en groepsarrangementen, bijv. in combinatie met de draisine, STER kan hierbij verbindingen leggen
 • nieuwe, unieke activiteiten (bijv. met een legertruck naar de hoogtepunten van Groesbeek)
 • heropening van Oriëntalis
 • meer terrassen, bijv. op het Dorpsplein, ook op zondag open
 • beter winkelhart zodat men meer recreatief kan winkelen
 • meer originele horeca concepten, aansluitend bij o.a. Groesbeek wijndorp
 • meer aandacht voor evenementen, bijv. vierdaagse, zevenheuvelen loop
 • zorgen dat Groesbeek de meeste oplaadpunten voor elektrische fietsen heeft
 • permanent vertier en evenementen binnen de gekozen thematiek (bijv. romeinen)
 • meer fiets- en wandelroutes in het kader van Groesbeek wijndorp, ook GPS
 • gemeente moet faciliteren, niet regisseren
 • laat Romeinse clubs in de Groesbeekse heuvels optreden

Bereikbaarheid en openbare ruimte

 • openbare ruimte in het centrum opnieuw inrichten
 • goed verkeersplan
 • buurtbus naar Berg en Dal (o.a. naar de musea)
 • meer aandacht voor groenaankleding van het dorp in thema wijn
 • uniformiteit in bebording en bewegwijzering, parkeerroutes duidelijk aangeven
 • bereikbaarheid tussen lokale attracties (witte fietsenplan)
 • uitzicht bij de heuvels handhaven (zichtlijnen), niet te veel begroeiing

Samenwerking (lokaal, regionaal en grensoverschrijdend)

 • meer naar elkaar verwijzen op internet (links)
 • verfraaiing openbare ruimte op beeldbepalende punten, samen met eigenaren
 • betere samenwerking tussen lokale ondernemers
 • meer aansluiting bij de thema’s (romeinen, wijn, WO II ) bijv. in etalages en horeca
 • samen optrekken met Rijk van Nijmegen (Groesbeek kan het niet alleen)
 • realisering ondernemersfonds

Profilering en promotie

 • meer profileren met dorps karakter, wijn, liberaton route en de natuur
 • versterking van de STER (meer budget)
 • een Groesbeeks promotiepakket als relatiegeschenk
 • simpele dingen, bijv. Groesbeekse servetten in de horeca
 • aansluiting bij behoefte, bijv. vroege bezoekers, ga dan eerder open
 • op strategische punten en momenten Groesbeek promoten, bijv. bij startpunt Draisine, vliegveld Weeze
 • betere informatievoorziening naar VVV over activiteiten
 •  maak inwoners ambassadeurs van onze gemeente (trots)