Jan 01 2012
01-01-2012

Terugblik op de activiteiten in 2012

Datum Activiteit
20 januari nieuwjaarsreceptie
26 april thema avond Veilig ondernemen
25 juni bijeenkomst om ideeën en plannen te inventariseren voor de besteding van het rekeningoverschot van de gemeente van € 2,7 mln. voor versterking van de sociaal economische structuur van Groesbeek
13  november  ALV en ledenavond met lezing van Maarten van Rossem, samen met onze collega verenigingen uit Ubbergen en Mook.